pia@lecorps.se

076 – 022 08 77

Information

Information om Tidsbokning och Avbokningsregler

Tidsbokning

Boka gärna din tid själv här via Boka tid knappen ovan. Du kan också ringa och boka din tid på 076 – 022 08 77. Bokning kan också ske via min facebook sida som är länkad längst upp på sidan.

Kom i tid så jag kan få ta hand om dig i lugn och ro utan att vi behöver riskera att förkorta din behandling.

Avbokningsregler

Eventuell avbokning skall göras minst 24 h innan bokad tid. Ej avbokad behandling debiteras med full behandlingsavgift.

Le Corps ligger i Stora Höga på Skogsvägen 11. Ingång vid sidan av huset, en trappa ned. Då jag inte har något väntrum så ber jag dig komma på utsatt tid.

Medlem i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

Som medlemmar i Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation lagrar vi personuppgifter i enlighet med våra etiska regler och rådande lagstiftning, Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). I samband med bokade och utförda tjänster dokumenterar vi dessa för att informera våra kunder om vår verksamhet och för att hålla en hög standard och skydda kunder från olämpligt yrkesutövande. Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra uppdrag gentemot kunder. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi har även tystnadsplikt gentemot kund enligt våra etiska regler. Läs gärna våra etiska regler här www.shr.nu/etiska-regler

Dina personuppgifter lagras säkert och med de ändamål vi beskriver ovan. Som kund har du rätt att få se uppgifterna samt få dem rättade och korrigerade.